Energia i serveis VILALTA

Compromís

Les 3 coordenades VILALTA del desenvolupament

  A Vilalta Corporació considerem que el desenvolupament econòmic, social i ambiental han d’anar units, i des de la responsabilitat de la nostra organització i el desenvolupament de la nostra activitat empresarial hem iniciat un camí, assumint uns compromisos amb els nostres grups d’interès per integrar de manera transversal la gestió de la nostra Responsabilitat Social en l’estratègia i gestió de la nostra organització.

compromis vilalta corporacio

Compromisos amb el capital humà

  Garantir la seguretat dels nostres professionals donant compliment al marc normatiu vigent . així com promoure i difondre l'importància i la cura de la salut com a factor de benestar dins d'una vida saludable.

  Integrar el compromís de no discriminació per raons de gènere, raça, nacionalitat, edat, orientació sexual o per qualsevol altre raó i fomentar la igualtat d’oportunitats a la nostra organització.

  Complir amb la normativa relacionada amb la integració laboral de persones amb discapacitat i fomentar la integració de col·lectius en risc d’exclusió social o en situació de vulnerabilitat.

  Promoure la formació de la plantilla i el desenvolupament professional.

  Respectar el dret a la lliure elecció de la representació sindical i mantenir una relació cordial, oberta i de col·laboració amb l’òrgan de representació legal de les persones treball

  Afavorir la conciliació personal i familiar

Compromisos amb els clients

  Treballar per oferir el nostres serveis des de la seguretat, la qualitat i la transparència.

  Garantir la confidencialitat de les dades personals dels nostres clients compartides amb Vilalta Corporació.

  Atendre les consultes, dubtes, reclamacions o queixes que ens facin arribar els nostres clients a través dels diferents canals de comunicació, amb la màxima celeritat.

Compromisos amb les empreses proveïdores

  Gestionar la relació comercial amb les empreses proveïdores de manera eficaç, eficient i transparent.

  Mantenir el rigor en la compra de productes o adquisició de serveis i respectar la con?dencialitat en les relacions comercials.

Compromisos amb el territori i la comunitat local

  Gestionar la relació de l’empresa amb la societat de manera socialment responsable.

  Treballar per impulsar sinèrgies i col·laboracions per fomentar l’impacte social positiu de l’organització.

  Portar a terme la nostra activitat de manera respectuosa amb l’entorn local més proper a les nostres instal·lacions.

Donant suport al Rally Costa Daurada Legend. Vila-seca 2016

Compromisos amb el Medi ambient

  Contribuir al desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient, fomentant la implicació dels nostres professionals.

  Integrar la gestió ambiental a l’organització per reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat.

Compromisos amb els clients

  Desenvolupar l’activitat de l’empresa respectant el marc normatiu vigent, donant compliment a llicències i autoritzacions així com a d’altres compromisos que adquireixi l’organització de manera voluntària.

  Actuar de manera integra i col·laborar diligentment amb els possibles requeriments provinents dels diferents organismes públics.