Energia i serveis VILALTA

Codi Ètic

  Compromis ferm
Oferir un servei eficient i de qualitat per a satisfer les necessitats de mobilitat i benestar dels nostres clients, comptant amb la implicació del nostre equip de professionals, essent una empresa arrelada al territori i compromesa amb la innovació i la sostenibilitat.

  ADN Vilalta
Ser una empresa líder en el territori, reconeguda per la seva integritat, per l’excel·lència en l’atenció al client i per la contribució al desenvolupament sostenible de la societat a nivell local i global. El Codi Ètic de Vilalta Corporació es fonamenta sobre els valors de l’empresa, i és el pilar de referència i guia de comportament que orienta la relació de l’organització amb el conjunt d’agents amb els que interactuaem i la societat en general.

  Integritat
Aconseguir els nostres objectius empresarials portant a terme una gestió ètica i transparent i fent créixer l’organització donant compliment a la nostra missió, visió i als nostres valors.

  Orientació al client
Oferir un servei eficient i de qualitat, amb l’objectiu de la plena satisfacció de les expectatives dels nostres clients i treballar per integrar la millora contínua en la nostra gestió i l’excel·lència en els nostres serveis.

  Compromís amb els nostres professionals
Fomentar la implicació i participació dels nostres professionals, garantint un entorn de treball segur i saludable, compartint coneixement i objectius i valorant les seves idees i aportacions.

  Compromís amb les administracions públiques
Desenvolupar l'activitat de l'empresa respectant el marc normatiu vigent donant compliment a les llicències i autoritzacions i col.laborant diligentment amb els diferents organismes públics .

  Implicació amb el territori i la comunitat local
Treballar per generar un impacte social positiu en el nostre entorn més proper, cercant sinèrgies i col·laboracions i garantint l’equilibri de la nostra activitat amb el benestar de la comunitat local.

  Respecte per l’entorn i foment de la sostenibilitat ambiental
Integrar la gestió ambiental en els nostres serveis, garantint la preservació del medi ambient a través de pràctiques sostenibles i respectuoses amb l’entorn i la implicació dels nostres professionals. Estem ajustant tots els protocols per a poder obtenir el segell distintiu de la ISO 14001 durant l'any 2017.


Descarregar
Codi Ètic Vilalta